Zdravotní poukazy

Máme uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami v ČR.

  • Datum na zdravotním poukazu vystaveném lékařem nesmí být starší než 3 měsíce
  • Zkontrolujte správnost údajů na poukazu – číslo vaší zdravotní pojišťovny, jméno, adresu, rodné číslo
  • Na zadní straně dole musí být poukaz 2x podepsán
  • Zdravotní poukaz má hodnotu 1000,-Kč a my vám ho odečteme ihned z ceny při koupi paruky
  • Paruku můžete zakoupit i před obdržením zdravotního poukazu od lékaře. Zaplatíte zatím plnou cenu paruky a až nám doručíte poukaz, tak vám ihned vrátíme 1000,-Kč, a to hotově na provozovně či převodem na účet